elixers.nl

ondersteunend bij lichamelijke en geestelijke klachten
week 22, 2019

Information on elixers

What are elixirs? The word is often used for liquid elixirs to indicate which minerals are used: e.g. crystal water. Our elixirs are not liquids. Our elixirs are lactose-free granules used as carriers in support of mental or physical problems. What exactly do they do? Elixir support but they don't heal. Our elixirs are made by our own method which we call GEMBS. Gembs represents Granular Mineral-Based Energy Support. The minerals we use are NOT in contact with the granules. Therefore there is no mixing or addition of granules and they can safely be ingested. Specific elixirs are made for a number of physical and spiritual complaints which you find listed in our overview.

Usage You can take a grain and swallow it or mix it with your food. You can also dissolve a pellet in a bottle of spring water and drink the solution throughout the day. The first way of taking it is stronger than the second where the dose can be measured and taken on several times. Elixirs are not reimbursed by health insurances and are no drugs. Elixirs are made from GEMBS and don't have side effects, Elixirs are made to support and are not addictive. We advise you to ALWAYS prolonged symptoms contact your doctor.

Any questions or need furtherinfo

  • © Elixers.nl 2003-2019

Sale-market-shop-webshop-wholesale of alternativecure based on mineral energy

Informatie en gebruik

Wat zijn elixers:

Het woord elixers wordt ook gebruikt om vloeistoffen aan te duiden waarin mineralen worden gebruikt: b.v bergkristal water. Onze elixers zijn geen vloeistoffen. Onze elixers zijn lactosevrije granules die als drager dienen ter ondersteuning bij geestelijke of lichamelijke klachten.

Wat doen ze precies:

Onze elixer werken ondersteunend en NIET genezend. Onze elixers worden gemaakt via onze eigen ontwikkelde methode die wij GEMBS noemen. Gembs staat voor Granules Energy Mineralen Based Support De mineralen die wij gebruiken komen NIET in aanraking met de granules daarom is er geen enkele vermenging of toevoeging in de granules en kunnen deze veilig ingenomen worden.

Gebruik:

In druppelvorm

In korrelvorm

U kunt een korrel oplossen in een flesje bronwater en de oplossing verdeeld over de dag drinken. Elixers worden niet vergoed door verzekeringen en zijn geen geneesmiddel. Elixers zijn gemaakt op basis van GEMBS en zijn zonder bijwerking, Elixers zijn gemaakt ter ondersteuning. Wij adviseren u bij langdurig aanhoudende klachten ALTIJD contact op te nemen met uw huisarts.

Voor vragen of verdere informatie mail

Verkoop-markt-winkel-webwinkel-groothandel van alternatieve geneeswijzen gebaseerd op mineralen energie